"כל אחד מסוגל לבצע כל כמות עבודה, בתנאי שזו לא העבודה שהוא אמור לבצע באותו רגע"
חוקי מרפי